SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/021 | 5300 Karcag Varró utca 8.

Intézmény logo

Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

 NAPTÁRI ÜTEMTERV

2023/2024 tanév

Dátum

Feladat

Felelős

 

AUGUSZTUS

23.

Alakuló értekezlet

Igazgató

 

15, 22.

Üzemorvosi vizsgálat

Igazgatóhelyettes

 

23-25.

Munkaközösségi értekezletek

Munkaközösség-vezetők

 

24.

Javító és pótló vizsgák

Igazgatóhelyettes

 

28-ig

Munkaközösség megalakítása, munkaközösség vezető megválasztása Munkatervi feladatok megbeszélése.

Munkaközösség vezetők

 

29-ig

Munkaközösségi munkatervek leadása

Munkaközösség-vezetők

 

31-ig

Pótbeírás

Iskolatitkár

 

25.

Ágazati javítóvizsga

Igazgatóhelyettes

 

30.

Tanévnyitó értekezlet

Igazgató

 

30.

Intézményi dokumentumok módosítása, tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás, járványügyi intézkedési terv

Igazgató

 

31-ig

Szaktantermek rendezése, a tanév indításának előkészítése

Szaktanterem felelősök

 

31.

Beköltözés a kollégiumba, szülői értekezlet a 9. évfolyamos és az új diákok szüleinek.

Pethe Anita

 

31-ig.

Összefüggő szakmai gyakorlatok igazolása.

Kovács Sándor, Osztályfőnökök

 

31-ig

Szakképzési munkaszerződések megkötése duális partnerekkel.

Gyakorlati oktatásvezető

 

31-ig.

Pót szakmai vizsga bejelentés,

Igazgatóhelyettes

 

SZEPTEMBER

1.

8:00 Tanévnyitó

Igazgató

 

1.

Osztályfőnöki órák: Adategyeztetés, tanév rendje, házirend, tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás, járványügyi intézkedési terv, szülői hozzájáruló nyilatkozat

Osztályfőnökök

 

 1.

Kollégium: beköltözéssel kapcsolatos adminisztrációk elvégzése, csoport és szobaközösségek kialakítása, Házirend ismertetése, Tűz- és balesetvédelmi oktatás

Pethe Anita

 

1.

Tanári ügyelet megszervezése

Bezsella János

 

1-8 között

9. évfolyam: átvezető hét

9. évfolyam osztályfőnökök

 

5-ig

E-KRÉTA: tantárgyfelosztás véglegesítése, tanévváltás, digitális napló megnyitása. Belépési lehetőség biztosítása.

Igazgató

 

13-ig

Tankönyvek kiosztása, tankönyv pótrendelés felmérése

Mihály István

 

15-ig.

Pályaalkalmassági vizsgálatok

Gyakorlati oktatásvezető

 

15-ig.

A 2024/2025 évi beiskolázási terv elkészítése

Igazgató

 

7.

Első tanítási nap a felnőttoktatásban résztvevők számára. Tájékoztatás a tanév rendjéről.

Kiss Attila,

Puháné Urbán Katalin

 

19.

DÖK alakuló gyűlés

Vargáné Glatz Júlia

 

2022. szeptember 1. - 2023 május 31.

Új együttműködési megállapodások, szakképzési munkaszerződések megkötése az új tanulóknak

Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető

 

2023. szeptember 15-től

Az OTR-ben a képzési programok megjelenését követően lehetővé válik a képzések igénybevételének nyomon követése, tervezése, szervezése.

Igazgató

 

NSZFH által meghatározott időpontban

Bemeneti mérések elvégzése

Igazgatóhelyettes

 

15-ig

Munkaterv elfogadása

Igazgató

 

15-ig.

Tanév rendje, dokumentumok közzététele a honlapon

Sebők Zoltán rendszergazda

 

 

22-ig

SNI, BTMN tanulók felmérése, csoportba sorolása

Marosán Éva gyógypedagógus

Mészárosné Soós Andrea fejlesztőpedagógus

 

22/29-ig

Tanmenetek leadása

Munkaközösség vezetők

 

28.

Diáknap, Magyar Diáksport napja – TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

Fodor Csaba, Vargéné Glatz Júlia

 

29.

BÖRZE - Pályaorientációs nap – TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

Szakmai munkaközösségvezető

 

29-ig

Bemeneti mérések kiértékelése

9. évfolyam osztályfőnökök

 

29-ig

Munkaköri leírások felülvizsgálata. Megbízások elkészítése

Igazgató

 

27-28

Szakmák világa Pályaválasztási Kiállítás

Igazgatóhelyettes

 

29-ig

Veszélyeztetettszűrés lebonyolítása, kiértékelése, osztályértekezlet a 9. évfolyamon

9. évfolyam osztályfőnökök

 

29-ig

Képzési program véglegesítése

Igazgató

 

29.

Sportcsoportok megalakítása

Fodor Csaba

 

29-ig

Szakkörök kijelölése, megbeszélése, beindítása

Munkaközösség vezetők

 

29-ig

Csoportfoglalkozások tematikájának, valamint a csoportok munkatervének a leadása. Kollégiumi csoportnapló leadása, Kollégiumi Törzskönyv 

Csoportvezető

 

29-ig

Érettségi témakörök ismertetése az érintett tanulókkal

Érettségiztető oktatók

 

egyeztetett időpontok szerint

Gyakorlati oktatásban közreműködők tájékoztatása

Gyakorlati oktatásvezető

 

egyeztetett időpontok szerint

Gyakorlati foglalkozásokhoz, vizsgákhoz anyagigény leadása

Gyakorlati oktatásvezető

 

OKTÓBER

egyeztetett időpontok szerint

Pályaválasztási szülő értekezleteken való részvétel

Igazgatóhelyettes

 

egyeztetett időpontok szerint

Beiskolázási körutak szervezése

 

Igazgatóhelyettes

 

egyeztetett időpontok szerint

Közreműködés általános iskolák pályaorientációs napjaik tevékenységébe.

Igazgatóhelyettes

 

október 1-december 21

Varró emlékév

Igazgató

 

3-ig

Osztályértekezletek

Igazgatóhelyettes

 

3.

Szülői értekezlet

Osztályfőnökök

 

2.

Egyéni fejlesztő foglalkozások beindítása

Igazgató

 

13.

Egyéni fejlesztési tervek elkezdése

Fejlesztésre kijelölt oktatók

 

2-6.

Csatlakozás a „Világ Legnagyobb Tanórája” nemzetközi oktatóprogramhoz

Munkaközösség vezetők

 

6.

Megemlékezés az aradi vértanukról.

Részvétel a városi ünnepségen, koszorúzás.

Torkos Carmen 10.T osztályfőnöke

 

10.

Gólya osztályok vetélkedője

Vargáné Glatz Júlia

 

15.

KIR statisztika elkészítése

Igazgató

 

15-ig

Kamarai Garanciavállalással kapcsolatos igazolás kiállítása

Gyakorlati oktatásvezető

 

Meghatározott határidővel

Nyomtatványok megrendelése

Iskolatitkár

 

20. 

A KIFIR rendszerében
a tanulmányi területek meghatározása, a felvételi tájékoztató feltöltése.

Igazgató

 

20.

A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása a honlapon.

Rendszergazda

 

20.

VARRÓ 30 emléknap, ünnepség

Igazgató

 

20.

Nyugdíjas találkozó

Puháné Urbán Katalin

 

27-ig

Tanmenetek ellenőrzése, leadása az iskolavezetés részére

Munkaközösség-vezetők

 

27.

Szalagavató ünnepség -TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

végzős osztályfőnökök

 

16-20.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és Varró Istvánról, iskolánk névadójáról.

Nagyné Oros Edit, Marosán Éva

 

26.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

 

október 30 -november 3.

Őszi szünet

 

 

31.

Általános iskolák tájékoztatása a volt tanulóik tanulmányi eredményéről

Igazgatóhelyettes

 

NOVEMBER

6.

Őszi szünet utáni első tanítási nap

 

 

egyeztetett időpontok szerint

Pályaválasztási szülő értekezleteken való részvétel

Igazgatóhelyettes

 

egyeztetett időpontok szerint

Beiskolázási körutak szervezése

 

Igazgatóhelyettes

 

egyeztetett időpontok szerint

Részvétel a városi Térségi Középiskolák Börzéjén

Igazgatóhelyettes

 

egyeztetett időpontok szerint

Tanulmányi versenyek iskolai fordulóinak bonyolítása, nevezések

Munkaközösség vezetők

 

11.

12 órás vetélkedő Martfű

Vargáné Glatz Júlia

 

7.

Fogadó óra (16.00 -17.00 óra)

Igazgató

 

21

Vers és prózamondó verseny

Torkos Carmen

 

22.

Nyílt nap

Igazgatóhelyettes

 

30-ig.

Fásítási, zöldítési program

Igazgatóhelyettes

 

 

Felnőttoktatás szakmai vizsgabejelentés

Igazgatóhelyettes

 

DECEMBER

6-ig

Karácsonyi díszítés a kollégiumban

Pethe Anita

 

6.

Mikulás rendezvények az iskolában és a kollégiumban

Pethe Anita, Vargáné Glatz Júlia

 

6.

A digitális országos kompetenciamérés lezárásához kapcsolódó intézményi adatrögzítés lezárásának határideje

Nagyné Oros Edit

 

15-ig

Karácsonyi díszítés az iskolában és a kollégiumban

Vargáné Glatz Júlia

 

15-ig

Karácsonyi segélyakció

Vargáné Glatz Júlia

 

20.

.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

 

 

21

Osztályértekezletek, műhelymunkák, évzárás. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

Igazgatóhelyettes

 

december 22- január 2.

Téli szünet

 

 

JANUÁR

3.

Téli szünet utáni első tanítási nap

 Megjegyzés: január 2 ledolgozva december 21-én

 

8-12.

Megemlékezés a 2. magyar hadsereg pusztulásáról

Osztályfőnökök

 

15-18.

Osztályozó és különbözeti vizsgák

Általános igazgatóhelyettes

 

15-19.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Osztályfőnökök

 

19.

Az első félév utolsó napja

 

 

18.

Osztályozó értekezlet

Igazgató

 

26-ig

Tanulók, szülők értesítése a tanulmányi eredményekről

Osztályfőnökök

 

31-ig

Téli ágazati alapozó vizsga előkészítése, lebonyolítása

Igazgatóhelyettes

 

31-ig

 

Tanulmányi eredmények összesítése, féléves munka értékelése.

Csoportvezető tanárok

Pethe Anita

 

31.

Félévi nevelési értekezlet

Igazgató

 

FEBRUÁR

13.

Szülői értekezlet

Általános igazgatóhelyettes

 

14.

Biztonságos Internet Nap

Puháné Urbán Katalin

 

15.

Jelentkezés szakmai vizsgára

Szakmai igazgatóhelyettes

 

15.

Jelentkezés érettségi vizsgára

Általános igazgatóhelyettes

 

22.

8-os jelentkezési lapok regisztrálása

Fodor Hajnalka isk.t.

 

20-24.

Megemlékezés a Kommunista diktatúra áldozatairól

(Terror Háza)

Vargáné Glatz Júlia

Barna Sándor

Tokai Péter

 

Egyeztetett időpontban

Véradó nap az iskolában

Barna Sándor

 

28.

Jelentkezés a 2022/2023 évi beiskolázási tervbe

Igazgató

 

28.

Tankönyv igények leadása

Mihály István

 

MÁRCIUS

1.

Az érettségi vizsgára vonatkozó összesítő jelentés megküldése

Igazgató

 

1.

Tételigénylés

Igazgatóhelyettes

 

2.

Szak Ma Bál

Fodor Csaba

 

8.

Nőnapi köszöntés

Általános igazgatóhelyettes

 

11 – 14.

Megemlékezés – március 15.- osztályfőnöki órákon

Vargáné Glatz Júlia Osztályfőnökök

 

4–8.

Pénz7

Törő Csillag

 

12.

Ki tud többet 1848-49-ről Vetélkedő

Vargáné Glatz Júlia

 

14-15.

Részvétel a városi ünnepségen, rendezvényeken

Igazgató

 

22-ig

Tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

Igazgató

 

19.

Fogadóóra

Igazgatóhelyettes

 

27-ig

Portfoliók leadása

oktatók

 

27.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

 

 

Helyesírási verseny

Nagyné Oros Edit

 

március 28-től április 2-ig

Tavaszi szünet

 

 

ÁPRILIS

3.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

 

 

8-12

Digitális Témahét

Puháné Urbán Katalin

 

április 24–28.

Fenntarthatósági témahét

Reál munkaközösség vezetője

 

Meghatározott időpontban

Elsősegélynyújtó verseny területi forduló

Barna Sándor

 

Meghatározott időpontban

SZAKMA-SZTÁR fesztivál – részvétel megszervezése

Szakmai igazgatóhelyettes

 

4.

Tavaszváró vetélkedő a kollégiumban

Pethe Anita

 

22.

KIFIR rangsoroló programban az ideiglenes felvételi jegyzék megküldése a Hivatalnak

Igazgató

 

11-15.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Osztályfőnökök

 

26.

Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján: elkészül az egyeztetett felvételi jegyzék.

Fodor Hajnalka

 

2024. március 25. – április 24. Tervezett időpont: április 12. péntek

Országos kompetenciamérés lebonyolítása a 10. évfolyamon

Nagyné Oros Edit

 

25.

Föld napja program, rajzverseny

Reál munkaközösség vezetője

 

28.

Kollégiumi ballagás

Pethe Anita

 

28-ig

Szakmai vizsgák előkészítése

Szakmai igazgatóhelyettes

 

28-ig

Nyári gyakorlatok előkészítése

Gyakorlati oktatásvezető

 

28.

Tankönyvrendelés

Mihály István

 

29-30

Végzős osztályozó vizsga

 

 

MÁJUS

1.

Munkaszüneti nap

 

 

2-ig

Jelentkezők értesítése a felvételi eredményekről

Fodor Hajnalka

 

3.

Végzős osztályok utolsó tanítási napja. Osztályozó értekezlet végzős osztályoknak

Igazgatóhelyettes

 

3-ig

Portfóliók értékelése

Igazgatóhelyettes

 

3.

Ballagás

Torkos Carmen, osztályfőnökök

 

május 6-tól

Rendkívüli felvételi eljárás kiírása

Igazgató

 

május 6-tól

Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák

Igazgató

 

Meghatározott időpontban

Szakmai vizsga írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység

Igazgatóhelyettes

 

Meghatározott időpontban

Szakmai vizsgák

Igazgatóhelyettes

 

10-ig

A tanulók NETFIT fizikai állapot- és edzettségmérés eredményeinek felmérése.

Fodor Csaba

 

20.

Munkaszüneti nap Pünkösd

 

 

JÚNIUS

Meghatározott időpontban

Szakmai vizsgák

Igazgatóhelyettes

 

4.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Osztályfőnökök

 

4.

Diák DÖK közgyűlés

Vargáné Glatz Júlia

 

10.-14.

Osztályozó és különbözeti vizsgák

Igazgatóhelyettes

 

14.

Utolsó tanítási nap

Igazgatóhelyettes

 

17.

Osztályozó értekezlet

Igazgatóhelyettes

 

június 21-ig

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata, eredmények feltöltése

Fodor Csaba

 

17.

Egybefüggő szakmai gyakorlatok kezdő napja

Gyakorlati oktatásvezető

 

3-14.

Ágazati alapozó vizsgák lebonyolítása

Igazgatóhelyettes

 

17-26 között két nap

Szóbeli érettségi vizsgák

Igazgató

 

27.

9. évfolyam beírása

Iskolatitkár

 

28.

Tanévzáró ünnepség

Torkos Carmen

 

 

28.

Tanévzáró értekezlet

Igazgató

 

28.

Útravaló beszámolók

Útravaló koordinátor, gazdasági csoport

 

július 01 – augusztus 20.

Szabadságok kiadása (36 nap)

 

 

Igazgató

 

                                        AUGUSZTUS

 

 

21.

Munkaértekezlet

Igazgató

 

22.

Javító és pótló vizsgák

Igazgatóhelyettes

 

27-28.

Pótbeírás

Iskolatitkár

 

23-27.

Munkaközösségi értekezletek

Munkaközösség-vezetők

 

29.

Tanévnyitó értekezlet

Igazgató

 

30.

Beköltözés a kollégiumba. Kollégiumi szülői értekezlet.

Pethe Anita

 

Az éves tevékenység részletes, munkaközösségekre lebontott ütemezését és tartalmát a munkaközösségek munkaterve tartalmazza, melyek mellékletként csatolásra kerültek.

A nevelőtestület 2023/2024 tanévi munkatervet 2023. szeptember 12-én megismerte, a benne foglalt feladatokat egyhangúan támogatta.

 

Karcag, 2023. szeptember 15.

     Facsar András

         igazgató

 

 

 

 

A 2023/24 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5300 Karcag Varró utca 8.

Telefon: +3659312202

E-mail: suli@varroi-karcag.edu.hu

OM azonosító: 203040/021


2024Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium