SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/021 | 5300 Karcag Varró utca 8.

Intézmény logo

Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

 

NAPTÁRI ÜTEMTERV

2022/2023 tanév

 

Dátum

Feladat

Felelős

AUGUSZTUS

22

Alakuló értekezlet

Igazgató

23.

Üzemorvosi vizsgálat

Általános igazgatóhelyettes

23-26.

Munkaközösségi értekezletek

Munkaközösség-vezetők

24.

Javító és pótló vizsgák

Általános igazgatóhelyettes

26-ig

Munkaközösségi munkatervek leadása

Munkaközösség-vezetők, DÖK, Sport, Ifjúságvédelem

25.

Pótbeírás

Iskolatitkár

29

MIR tájékoztató értekezlet

MICS vezető

29-31.

Ágazati javítóvizsga

Szakmai igazgatóhelyettes

30.

Tanévnyitó értekezlet

Igazgató

30.

Intézményi dokumentumok módosítása, tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás, járványügyi intézkedési terv

Igazgató

31-ig

Szaktantermek rendezése, a tanév indításának előkészítése

Szaktanterem felelősök

31.

Beköltözés a kollégiumba, szülői értekezlet a 9. évfolyamos és az új diákok szüleinek.

Pethe Anita

31-ig.

Összefüggő szakmai gyakorlatok igazolása.

Kovács Sándor, Osztályfőnökök

31-ig.

Pót szakmai vizsga bejelentés,

Szakmai igazgatóhelyettes

SZEPTEMBER

1.

8:00 Tanévnyitó

Igazgató

1.

Osztályfőnöki órák: Adategyeztetés, tanév rendje, házirend, tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás, járványügyi intézkedési terv

Osztályfőnökök

 1-2.

Kollégium: beköltözéssel kapcsolatos adminisztrációk elvégzése, csoport és szobaközösségek kialakítása, Házirend ismertetése, Tűz- és balesetvédelmi oktatás

Csoportvezető

1-2

9. évfolyam: átvezető hét kezdete

9. évfolyam osztályfőnökök

5-ig

E-KRÉTA: tantárgyfelosztás véglegesítése, tanévváltás, digitális napló megnyitása. Belépési lehetőség biztosítása.

Igazgató

9-ig.

Tankönyvek kiosztása, tankönyv pótrendelés felmérése

oktatók, Mihály István

1.

Tanári ügyelet megszervezése

Bezsella János

9-ig.

Pályaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai igazgatóhelyettes

5.

Első tanítási nap a felnőttoktatásban résztvevők számára. Tájékoztatás a tanév rendjéről.

Puháné Urbán Katalin

6.

Ösztöndíj igénylés

Szakmai igazgatóhelyettes

30-ig

Az esetleges digitális távoktatás feltételeinek kialakítása.

Igazgató

13

DÖK alakuló gyűlés

Vargáné Glatz Júlia

2021. szeptember 1. - 2022. május 31.

Tanulószerződések, munkaszerződések megkötése az új tanulóknak

Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető

19-23

Bemeneti mérések elvégzése

Általános igazgatóhelyettes

15-ig

Munkaterv elfogadása

igazgató

15-ig.

Tanév rendje, dokumentumok közzététele a honlapon

Sebők Zoltán rendszergazda

15-ig

Tanmenetek leadása

9. évfolyam osztályfőnökök

29.

Pályaorientációs nyílt nap – TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

Szakmai munkaközösségvezető

30.

Diáknap, Magyar Diáksport napja – TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

Fodor Csaba, Vargéné Glatz Júlia

meghatározott időpontban

Oktató testületi kirándulás – TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP – X2

Általános igazgatóhelyettes

30-ig

Bemeneti mérések kiértékelése

szaktanárok

30-ig

Munkaköri leírások felülvizsgálata. Megbízások elkészítése

Igazgató

30-ig

Tanmenetek ellenőrzése, leadása az iskolavezetés részére

Munkaközösség-vezetők

30.

Az Oktatási Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

Igazgató

30-ig

Veszélyeztetettségmérés lebonyolítása, kiértékelése, osztályértekezlet a 9. évfolyamon

9. évfolyam osztályfőnökök

30-ig

Képzési program véglegesítése

Szakmai igazgatóhelyettes

 

30-ig

SNI, BTMN tanulók felmérése, csoportba sorolása

Marosán Éva gyógypedagógus

Mészárosné Soós Andrea fejlesztőpedagógus

30.

Egyéni fejlesztési tervek leadása

Fejlesztésre kijelölt pedagógusok

30.

Sportcsoportok megalakítása

Fodor Csaba,

Kiss János,

Szabó Andrea

30-ig

Szakkörök kijelölése, megbeszélése, beindítása

munkaközösség vezetők

30-ig

Csoportfoglalkozások tematikájának, valamint a csoportok munkatervének a leadása. Kollégiumi csoportnaplók leadása, Kollégiumi Törzskönyv 

 

Csoportvezető tanárok

30-ig

Érettségi témakörök ismertetése az érintett tanulókkal

Érettségiztető oktatók

egyeztetett időpontok szerint

Gyakorlati oktatásban közreműködők tájékoztatása

Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető

egyeztetett időpontok szerint

Gyakorlati foglalkozásokhoz, vizsgákhoz anyagigény leadása

Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető

OKTÓBER

egyeztetett időpontok szerint

Pályaválasztási szülő értekezleteken való részvétel

Szakmai igazgatóhelyettes

egyeztetett időpontok szerint

Beiskolázási körutak szervezése

 

Szakmai igazgatóhelyettes

4

Szülői értekezlet

Általános igazgatóhelyettes

3.

Egyéni fejlesztő foglalkozások beindítása

Igazgató

Az Önkormányzat által megjelölt időpontban

Megemlékezés az aradi vértanukról.

Részvétel a városi ünnepségen, koszorúzás.

12.F Vargáné Glatz Júlia, 10.T Mihály István

15.

KIR statisztika elkészítése

Igazgató

Meghatározott határidővel

Nyomtatványok megrendelése

Iskolatitkár

20. 

A KIFIR rendszerében
a tanulmányi területek meghatározása, a felvételi tájékoztató feltöltése.

Igazgató

20.

A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása a honlapon.

Rendszergazda

14.

Szalagavató ünnepség  -TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

végzős osztályfőnökök

17-21.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és Varró Istvánról, iskolánk névadójáról.

Nagyné Oros Edit, Marosán Éva

28.

Nyugdíjas találkozó

Puháné Urbán Katalin

28.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

október 31 -november 4.

Őszi szünet

 

30.

Általános iskolák tájékoztatása a volt tanulóik tanulmányi eredményéről

Igazgatóhelyettes

NOVEMBER

7.

Őszi szünet utáni első tanítási nap

 

egyeztetett időpontok szerint

Pályaválasztási szülő értekezleteken való részvétel

Szakmai igazgatóhelyettes

egyeztetett időpontok szerint

Beiskolázási körutak szervezése

 

Szakmai igazgatóhelyettes

egyeztetett időpontok szerint

Részvétel a városi Térségi Középiskolák Börzéjén

Szakmai igazgatóhelyettes

egyeztetett időpontok szerint

Tanulmányi versenyek iskolai fordulóinak bonyolítása, nevezések

Munkaközösség vezetők

nov 15

Gólyaosztályok vetélkedője

Vargáné Glatz Júlia

10-11

Megyei sportnapok

Fodor Csaba

7-11.

Negyedéves beszámolók lebonyolítása

Munkaközösség vezető

22.

Fogadó óra (16.00 -17.00 óra)

Igazgató

Meghatározott időpontban

Nyílt nap

Szakmai igazgatóhelyettes

30-ig.

Fásítási, zöldítési program

Szakmai igazgatóhelyettes

 

Felnőttoktatás szakmai vizsgabejelentés

Szakmai igazgatóhelyettes

DECEMBER

6-ig

Karácsonyi díszítés a kollégiumban

Pethe Anita

6.

Mikulás est a kollégiumban

Pethe Anita

20

Vers és prózamondó verseny

Kiss Szilvia

9-ig

Karácsonyi díszítés az iskolában

Vargáné Glatz Júlia

5-9

Karácsonyi segélyakció

Vargáné Glatz Júlia

20.

Karácsony-est a kollégiumban

Pethe Anita

21.

.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

 

december 22- január 2.

Téli szünet

 

JANUÁR

3.

Téli szünet utáni első tanítási nap

 

9-13.

Megemlékezés a 2. magyar hadsereg pusztulásáról

Osztályfőnökök

16-18.

Osztályozó és különbözeti vizsgák

Általános igazgatóhelyettes

16-20.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Osztályfőnökök

20.

Az első félév utolsó napja

 

19.

Osztályozó értekezlet

Igazgató

27-ig

Tanulók, szülők értesítése a tanulmányi eredményekről

Osztályfőnökök

31-ig

Ágazati alapozó vizsga előkészítése, lebonyolítása – esti oktatás

Szakmai igazgatóhelyettes

31-ig

 

Tanulmányi eredmények összesítése, féléves munka értékelése

 

Csoportvezető tanárok

Pethe Anita

31.

Félévi nevelési értekezlet

Igazgató

FEBRUÁR

14.

Szülői értekezlet

Általános igazgatóhelyettes

14.

Valentin-napi „Szoba dekoráló verseny” és vetélkedő a kollégiumban

 

Csoportvezető

15.

Jelentkezés szakmai vizsgára

Szakmai igazgatóhelyettes

15.

Jelentkezés érettségi vizsgára

Általános igazgatóhelyettes

22.

8-os jelentkezési lapok regisztrálása

Fodor Hajnalka isk.t.

21-25.

Megemlékezés a Kommunista diktatúra áldozatairól

(Terror Háza)

Vargáné Glatz Júlia

Barna Sándor

Tokai Péter

Egyeztetett időpontban

Véradó nap az iskolában

Barna Sándor

28.

Jelentkezés a 2022/2023 évi beiskolázási tervbe

Igazgató

28.

Tankönyv igények leadása

Mihály István

MÁRCIUS

1.

Az érettségi vizsgára vonatkozó összesítő jelentés megküldése

Igazgató

1.

Tételigénylés

Szakmai igazgatóhelyettes

2022. március 4.

Szak Ma Bál

 Fodor Csaba

8.

Nőnapi köszöntés

Általános igazgatóhelyettes

7 – 11.

Megemlékezés – március 15.- osztályfőnöki órákon

Vargáné Glatz Júlia Osztályfőnökök

2023. március 6–10.

Pénz7

Törő Csillag

14.

Ki tud többet 1848-49-ről Vetélkedő

Vargáné Glatz Júlia

15-ig

A 2022/2023 évi beiskolázási terv elkészítése

Igazgató

14-15.

Részvétel a városi ünnepségen, rendezvényeken

Igazgató

16-ig

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

Igazgató

28.

Jelentkezettek jegyzéke

Iskolatitkár

21.

Fogadóóra

Általános igazgatóhelyettes

2023. március 27–31.

Digitális Témahét

Munkaközösség vezető

ÁPRILIS

5.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

6-11-ig

Tavaszi szünet

 

12.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

 

???

Nagykun Sportviadal – TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

Fodor Csaba

2023. április 24–28.

Fenntarthatósági témahét

Reál munkaközösség vezetője

Meghatározott időpontban

Elsősegélynyújtó verseny területi forduló

Barna Sándor

Meghatározott időpontban

SZAKMA-SZTÁR fesztivál – részvétel megszervezése

Szakmai igazgatóhelyettes

4.

Tavaszváró vetélkedő a kollégiumban

Pethe Anita

13.

Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak

Igazgató

11-15.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Osztályfőnökök

21.

Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

Fodor Hajnalka

25.

Föld napja program, rajzverseny

Reál munkaközösség vezetője

28.

Kollégiumi ballagás

Pethe Anita

28-ig

Jelentkezők értesítése a felvételi eredményekről

Fodor Hajnalka

28-ig

Szakmai vizsgák előkészítése

Szakmai igazgatóhelyettes

28-ig

Nyári gyakorlatok előkészítése

Gyakorlati oktatásvezető

28.

Tankönyvrendelés

Mihály István

MÁJUS

1.

Munkaszüneti nap

 

2-4

Végzős osztályozó vizsga

 

4.

Végzős osztályok utolsó tanítási napja. Osztályozó értekezlet végzős osztályoknak

Általános igazgatóhelyettes

5.

Ballagás

Torkos Carmen, osztályfőnökök

május 8-tól

Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák

Általános igazgatóhelyettes

Meghatározott időpontban

Szakmai vizsga írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység

Szakmai igazgatóhelyettes

Meghatározott időpontban

Szakmai vizsgák

Szakmai igazgatóhelyettes

Meghatározott időpontban

szakmai vizsgák lebonyolítása – TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

Szakmai igazgatóhelyettes

22-26.

Országos kompetenciamérés

Nagyné Oros Edit

12-ig

A tanulók fizikai állapot- és edzettségmérés eredményeinek felmérése.

Fodor Csaba

29.

Munkaszüneti nap Pünkösd

 

JÚNIUS

Meghatározott időpontban

Szakmai vizsgák

Szakmai igazgatóhelyettes

2-ig.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Osztályfőnökök

13.

Diák közgyűlés

Vargáné Glatz Júlia

12.-14.

Osztályozó és különbözeti vizsgák

Általános igazgatóhelyettes

15.

Utolsó tanítási nap

 

Osztályozó értekezlet

Általános igazgatóhelyettes

június 15-ig

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata, eredmények feltöltése

Fodor Csaba

16.

Összefüggő szakmai gyakorlatok kezdő napja

Gyakorlati oktatásvezető

12-23.

Ágazati alapozó vizsgák lebonyolítása

Szakmai igazgatóhelyettes

19-30.

Szóbeli érettségi vizsgák

Általános igazgatóhelyettes

22.

9. évfolyam beírása

Fodor Hajnalka

30.

Tanévzáró ünnepség

Torkos Carmen

 

30.

Tanévzáró értekezlet

Igazgató

30.

Útravaló beszámolók

Útravaló koordinátor, gazdasági csoport

július 03 – augusztus 18.

Szabadságok kiadása

 

 

Igazgató

AUGUSZTUS

 

21.

Munkaértekezlet

Igazgató

23.

Javító és pótló vizsgák

Általános igazgatóhelyettes

24.

Pótbeírás

Iskolatitkár

21-25.

Munkaközösségi értekezletek

Munkaközösség-vezetők

30.

Tanévnyitó értekezlet

Igazgató

31.

Beköltözés a kollégiumba. Kollégiumi szülői értekezlet.

Pethe Anita

 

 

Az éves tevékenység részletes, munkaközösségekre lebontott ütemezését és tartalmát a munkaközösségek munkaterve tartalmazza, melyek mellékletként csatolásra kerültek.

 

 

A nevelőtestület 2022/2023 tanévi munkatervet 2022. augusztus 30-án megismerte, a benne foglalt feladatokat egyhangúan támogatta.

 

 

 

Karcag, 2022. augusztus 30.

     Facsar András

             igazgató

 

 

A 2021/22 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

 • Karcagi SZakképzési Centrum
 • Pénz7 Iskola
 • Készségek Európai Éve
SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   5300 Karcag Varró utca 8.

  • Telefon: +3659312202

   E-mail: suli@varroi-karcag.edu.hu

   OM azonosító: 203040/021


  2023Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium