SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/021 | 5300 Karcag Varró utca 8.

Intézmény logo

Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Kollégium

Kollégium

Kollégiumi ismertető

Az épületet 1977-ben kifejezetten kollégiumi célra tervezték és építették. 2019-ben teljes energetikai felújítás zajlott, melynek köszönhetően minden nyílászáró ki lett cserélve, napelemek kerültek felszerelésre. A szobák, helyiségek karbantartása, festése folyamatos.

A kollégium jelenleg 90 fő befogadására alkalmas, 27 lakószobával. A lányok az első, a fiúk a második emeleti lakószobákban élnek, a tanulócsoportok külön tanulószobákban tanulnak. Egy lakószoba 3-4 férőhelyes. A kollégiumban biztosítva van a napi háromszori étkezés a szomszédos EURO Kft. étkezőjében.

Kollégiumunk lakóinak összetételét tekintve speciális helyzetűnek számít, hiszen 14-23 éves korúak részére biztosít elhelyezést, és lakói között megtalálható szakiskolás, gimnazista és intenzív felnőtt nappali tagozaton tanuló, valamint érettségi utáni szakképzésben résztvevő diák.

A kollégiumi nevelésben egyaránt hangsúlyos szerepet kap az egyéni képességek kibontakoztatásának támogatása, a fiatalok testi, lelki, szociális fejlődésének segítése életkori sajátosságaik és egyéni adottságaik figyelembevételével. Törekszünk a családból hozott értékek megőrzésére és fejlesztésére. Biztosítjuk az iskolai követelmények teljesítésére való felkészülést, tehetséggondozást, a felzárkóztatást. Pedagógiai munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a személyiségfejlesztésre, a humán értékek bemutatására.

Naponta 3 stúdium minden diáknak kötelező. A jó tanulmányi átlagot elérő diákok maguk osztják be a tanulásra szánt idejüket. A csoportvezető tanárok – négy-öt azonos évfolyamba járó tanulót összefogva- csoportosan foglalkoznak a házi feladatokkal, az addig önállóan tanuló diákokat folyamatosan, egyénileg kikérdezik.
Tanulást segítő foglalkozásra minden nap lehet jelentkezni és szaktanárainkhoz jönni. Szervezett formában követhetik diákjaink, hogy melyik tárgyból, melyik pedagógust kereshetik meg.

Kollégiumunkban a Diák Önkormányzat vezetésével élénk diákélet folyik. Jó hangulatú kollégiumi rendezvények, filmklub, színházlátogatás, kézműves foglalkozások, vetélkedők teszik színesebbé a kollégiumban töltött napokat.

A szabadidő hasznos eltöltését közösségi helyiségeink biztosítják: könyvtár, kondicionáló terem, társalgó, sportudvar, számítógépek, csocsó, léghoki.

Az épület

Kollégiumunk a város központjában található. Karnyújtásnyira az üzletektől (SPAR, ruházati boltok, sajnos Dohánybolt), az Autóbusz pályaudvartól, a Városházától – ahol a Kormányhivatal is működik, a Városi Sportcsarnoktól, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtártól. Építészileg nagyon szerencsés, hisz egybe épült az iskolával ez a kétszintes épület.

2019-ben az épület új köntöst kapott. Az energetikai felújítás során megtörtént a hőszigetelés, a fűtésrendszer renoválása is. Folyamatban van a villamoshálózat korszerűsítése és új Wifi rendszer kiépítése is. A festő tanulók jóvoltából, oktatói segítséggel megszépült az aula, illetve a második emelet folyosója és szobái. Ezen a szinten a szobákon új faajtók biztosítják a szépérzetet és az esztétikus környezetet. Az első emelet felújítása a közeljövőben fog megkezdődni. Mindkét szinten 3 ágyas szobák várják lakóikat, ahol beépített szekrények, fali polcok, tanuló asztal lámpával teszik barátságossá a környezetet. A folyosók elején kiskonyhák lettek kialakítva mikróval, hűtőszekrénnyel felszerelve. Az első emeleti lányos szintet és a második emeleti fiús szintet az aulából lehet megközelíteni külön-külön lépcsőházból.

 

Kollégiumi dokumentumok

kolimunkaterv

éves foglalkozási terv

 

A diákönkormányzat (DÖK) működése

Megerősödött az a társadalmi elvárás, hogy az állampolgárok – és ezen belül kiemelten a fiatalabb generáció – a demokráciát ne csak “elviselje”, hanem működtesse is.
Az ehhez szükséges ismereteket hatékonyan el lehet sajátítani a diákönkormányzat intézményrendszerén belül a kollégium védőszárnyai alatt.
Kollégiumunk diákönkormányzata éppúgy hangsúlyt fektet az érdekképviseleti, jogi feladatokra, mint a programszervezéssel kapcsolatos teendőkre.
A DÖK rendelkezik a tagok által készített Szervezeti és Működési Szabályzattal, gyakorolja jogait a Házirend megalkotásakor és betartásakor. Összekötő kapocs a tantestület és a diákság között.
Ezeken kívül irodalmi estek, emlékműsorok, vetélkedők, sportrendezvények, kirándulások szervezésével igyekezünk színesíteni kollégiumunk hétköznapjait.

Rendezvények, Hagyományok:

Minden tanév kezdetét megelőző napon költözhetnek be az új és régi diákok a kollégiumba. A nyári szünidő elteltével a szülőktől és testvérektől való elválást könnyebbé teszi a tanulótársakkal való ismerkedés, beszélgetés.

Fontos, hogy az új diákok megismerkedjenek a kollégium házirendjével, majd magukénak érezzék és tisztán is tartsák azt a környezetet, melyben hétről hétre élnek.

Hétről hétre változatos programok teszik szórakoztatóvá a kollégiumi hétköznapokat.

Minden héten esti filmnézések, kézműves- és sportfoglalkozások zajlanak.

Az új kollégisták a tanév eléjén részt vesznek a nagyok által szervezett vidám gólyaavató ünnepségen.

Hagyományos őszi szünet utáni rendezvénnyé vált a jelmezes Halloween-vetélkedő.

December hónap során a kollégiumi diákokhoz is ellátogat a Mikulás. A téli szünet előtt már megszokott program a fenyőfadíszítés és a karácsonyi ünnepség.

A tavaszt farsangolással, fánkevéssel, és játékos vetélkedővel várjuk.

Március 8., a Nőnap alkalmából a hölgyeket szokták köszönteni a kollégista fiúk. Ezt viszonozva a lányok húsvéti vetélkedésre hívják a legényeket.

A tanév végének közeledtét a kollégista diákok ballagása jelzi. A felemelő, de mégis könnyes búcsút az együtt elköltött vacsora teszi vidámabbá.

A tanév végeztével a nyári gyakorlaton részt vevő tanulók még bent lakhatnak a kollégiumban.


Partnereink

SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5300 Karcag Varró utca 8.

Telefon: +3659312202

E-mail: suli@varroi-karcag.edu.hu

OM azonosító: 203040/021


2024Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium