SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/021 | 5300 Karcag Varró utca 8.

Intézmény logo

Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Csecsemő- és gyermekápoló

Csecsemő- és gyermekápoló illusztráció

Az egészségügy ágazat képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A csecsemő- és gyermekápoló átfogó és biztonságos gyermekápolást nyújt a gyermekgyógyászat legkülönbözőbb területein.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Családcentrikusság, önállóság, empátia, segítőkészség, precizitás, pontosság, felelősségtudat, logikus gondolkodás, megfigyelőképesség, felismerő képesség, szabálykövetés, problémamegoldás, hatékony és asszertív kommunikáció.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • a beteg gyermek szükségleteinek megfelelő alap-, és szakápolási feladatokat végez, megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait;
  • észleli a sürgős és fenyegető eseteket, asszisztál, a fájdalmat felismeri, méri, jelzi és beavatkozik az orvos utasításának megfelelően;
  • részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban;
  • felismeri és jelzi a gyermekbántalmazást, a gyermekelhanyagolást;
  • pszichés támogatással segíti a beteget és hozzátartozóit;
  • sajátos nevelési igényű gyermeket ápol és ellátását segíti;
  • tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi és etikai normák betartásával végzi;
  • papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően;
  • megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival;
  • egészségnevelést, betegedukációt végez.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

A csecsemő- és gyermekápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja,
átfogó anatómiai-, élettani-, és klinikumi ismeretekkel rendelkezik. Előkészít és segédkezik
diagnosztikus és terápiás eljárásoknál. Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus
szemléletű ellátást biztosít. Családcentrikus, átfogó és biztonságos gyermekápolást nyújt a
gyermekgyógyászat legkülönbözőbb területein. Az ápolási folyamatok alkalmazásával a beteg
gyermek szükségleteinek megfelelő alap-, és szakápolási feladatokat végez, megfigyeli a beteg
állapotát, állapotváltozásait. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat
felismer, mér, jelez és beavatkozik az orvos utasításának megfelelően. Részt vesz az
egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó, és rehabilitációs folyamatokban.
Felismeri és jelzi a gyermekbántalmazást, a gyermekelhanyagolást. Pszichés támogatással segíti
a beteget és hozzátartozóit. Sajátos nevelési igényű gyermeket ápol és ellátását segíti.
Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a
jogi és etikai normák betartásával végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi
dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Megfelelően kommunikál a
beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Egészségnevelést,
betegedukációt végez, részt vesz a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában. Tudását
folyamatosan bővíti szakmai képzéseken, továbbképzéseken.


Partnereink

SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5300 Karcag Varró utca 8.

Telefon: +3659312202

E-mail: suli@varroi-karcag.edu.hu

OM azonosító: 203040/021


2024Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium