SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/021 | 5300 Karcag Varró utca 8.

Intézmény logo

Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

Illusztráció

A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját

a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
- köznyelvi és szakmai szöveget írni,
- információk gyűjtésére,
- empátiára, toleranciára,
- adekvát kommunikációra,
- konfliktusmegoldásra,
- a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére,
- gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására,
- munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására,
- hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve,
- nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására,
- foglalkozások eszközeinek előkészítésére,
- differenciált bánásmódra,
- a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére,
- a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására,
- ügyeleti feladatok ellátására,
- munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására. Ha elhivatottságot érzel magadban, hogy rászoruló gyerekeket fejlessz és segítő szakmában szeretnél elhelyezkedni, akkor megtaláltad a hozzád illő hivatást. 

Iskolai előképzettség

Érettségi végzettség.

Szakmai előképzettség

Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmassági követelmény

Nem szükséges.

Szakmai gyakorlat

Nem szükséges.


Partnereink

SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5300 Karcag Varró utca 8.

Telefon: +3659312202

E-mail: suli@varroi-karcag.edu.hu

OM azonosító: 203040/021


2024Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium